De Roos
Menu
De Roos

 

 

 

 

                                                                              Het leven is een constant gaan in een labyrint

                                                                              Aankomen en weer vertrekken.

                                                                              Het midden vinden en weer verlaten.

                                                                              Moeten omkeren en telkens weer verder komen.

                                                                                             Gernot Candolini in : "In een labyrint jezelf ontdekken"

 

                                                                         
Wat is een labyrint?

Het (klassieke) labyrint is een eeuwenoud archetypisch patroon dat in vele culturen over heel de wereld werd gevonden, tot meer dan 4000 jaar terug. Labyrinten komen voor in het landschap, in onderaardse gangenstelsels, in grotten en langs kusten. Later in de Christelijke cultuur werden ze vaak in kerkvloeren gelegd.                                                                                                                            

Een labyrint is geen doolhof.  Een doolhof daagt de geest uit  met onoverzichtelijke paden, doodlopende gangen en keuzes die gemaakt moeten worden, Labyrinten  hebben slechts één duidelijk, windend pad dat je van de buitenste rand naar het centrum leidt en weer terug.

Door alle tijden heen, heeft de spiraalvormige omcirkelende beweging om het midden, de verbinding tussen de mens en het goddelijke verbeeld. De oer betekenis van het labyrint was een inwijdingsweg in het mysterie van het leven. Het bracht de mens in contact met zijn plaats in de kosmos.

 

Het labyrint wijst je de weg naar het midden

Het lopen van een labyrint kun je zien als een metafoor voor je eigen levensweg.                                                      

In al haar eenvoud en schoonheid is een labyrintloop een helende, zachte manier om jezelf te ontmoeten op je levensweg en te luisteren naar wat voor jou op dat moment van belang is. Het labyrint helpt je om jezelf innerlijk te ordenen.

De weg houdt niet op in het midden. Het doel is niet alleen inkeer, maar vooral ook in het leven staan in contact met jezelf, in contact met je bron.

 

                                                             

Het lopen van het labyrint

Het lopen van het labyrint geeft je de mogelijkheid om tot rust te komen, de geest te verstillen en je te  richten op wat zich van binnen aandient.. Wanneer je het labyrint betreedt kun je je overgeven aan het eenvoudige pad dat voor je ligt. 

Laat het, terwijl je naar het centrum loopt, een moment zijn om de gedachten en gevoelens die je bezig houden, los te laten. Sta je geest toe om tot rust te komen.

Wanneer je het centrum bereikt wees dan stil. Het is een plaats van openheid en ontvangen. Als je terugkeert langs hetzelfde pad richt je dan op de inzichten en invallen die in je opkomen.

Voor sommigen kan de ervaring van het lopen van het pad een hernieuwd gevoel van welbevinden en innerlijke rust geven. Anderen gebruiken het om zich op een bepaalde vraag of onderwerp te richten. Ook kan het een pad zijn voor meditatie en contemplatie. Er is geen juiste manier om het labyrint te lopen. Gebruik het op de manier die je zelf aanspreekt. Het labyrint is een welkom, zuiver pad dat niet gebonden is aan een bepaalde religie.

 

Vuistregels bij het lopen van het labyrint:

*ga vanuit rust het labyrint in

*zoek je eigen tempo

*passeren mag

*loop met aandacht

*wees open en ontvankelijk

 

Labyrintaanbod

Een keer of 5, 6 per jaar geef ik workshops waarin het labyrint een plek krijgt. Dat is meestal het klassieke labyrint maar dat kan ook het hartlabyrint zijn. Soms staat het labyrint met al zijn mogelijkheden centraal, soms is het een krachtige aanvulling of afsluiting van een workshop SoulCollage of een stilte-en inspiratiewandeling…….

Labyrint op locatie

Met plezier kom ik bij u een labyrint leggen voor een speciale gelegenheid, zoals een geboorte, een afscheid, een verjaardag, een overgang naar een andere fase in het leven, het vieren van de jaarfeesten en andere momenten waarbij het labyrint ingezet kan worden.
 

Eigen ervaring

De eerste keer dat ik hoedster van het labyrint mocht zijn, heeft veel indruk op me gemaakt.  Samen met mijn man leidde ik een workshop met als thema; “alles is ritme”. Het lopen van het labyrint was onderdeel van deze workshop. Terwijl ik daar stond aan de rand van het labyrint voelde ik me verbonden met een grote levensader. Het was alsof ik gedragen werd door het labyrint en haar mysterie en even contact had met een hele diepe bron of met het leven zelf? Ik denk er nog regelmatig aan terug.