De Roos
Menu
De Roos
DE NATUUR, EEN IDEALE CONTEXT VOOR COACHING
COACHEN IN EN MET DE NATUUR BRENGT JE WEER IN CONTACT MET JE EIGEN NATUUR, JE GROND, JE LEVENSKRACHT EN MOGELIJKHEDEN

De plek waar we wonen en werken en de hektiek van ons moderne leven staan vaak ver af van de rust en het gevoel van verbinding dat de natuur ons geeft.

In de natuur is alles wat het is. Een berkenboom bijvoorbeeld, vraagt zich echt niet af waarom hij geen bloem is. Een boom vraagt zich niets af, die is één met alles, in volle overgave aan iets wat groter is dan hijzelf.

Als je in contact bent met de natuur ben je ook in contact met die grote levensstroom. Contact met de natuur zorgt voor contact met je eigen natuur, je bestaansgrond, le levenskracht.

Als je de natuur volgt, de seizoenen, de elementen, het weer, herken je daarin processen die wij als mensen ook kennen. Zo binnen zo buiten, innerlijke seizoenen en uiterlijke seizoenen.

Ja neem bijvoorbeeld de gang door de seizoenen. Lente als een nieuw begin van leven, zomer als het tot bloei komen en groeien, de herfst als tijd om te oogsten en te beseffen wat er is en winter om na te genieten en te verstillen. Elk einde van een cyclus is ogenblikkelijk weer het begin van iets nieuws. Dat kan je het vertrouwen geven dat na elke inkeer altijd groei zal volgen.

Over schoonheid en vergankelijkheid

De natuur herinnert ons ook aan de vergankelijkheid van de dingen. Schoonheid gaat in de natuur niet alleen over perfectie, verstilling en mooie kleuren, maar ook over lelijkheid, onooglijkheid, scheefgroei. Zoals licht altijd gepaard gaat met schaduw, kan de perfectie van de natuur niet zonder dood en verval.

Alles wat in de natuur aanwezig is, is ook in onszelf aanwezig. De natuur is een metafoor voor het leven. Het is daarmee een ideale context coor het coachen.

Laat je verrassen door deze eerlijke, snel inzichtgevende manier van coachen!